Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Modificări privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general a fost modificat şi completat de Ordinul nr. 133/2019.

Acesta prevede că pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Direcţia secretariat general cooperează cu unităţile aparatului central, cu instituţiile şi structurile aflate în subordinea/în cadrul ministerului în probleme de interes comun, în conformitate cu legile, hotărârile şi ordonanţele Guvernului, ordinele, înţelegerile şi protocoalele aprobate de ministrul afacerilor interne, precum şi cu instituţii şi organisme similare din ţară şi străinătate.

Directorul Direcţiei secretariat general este şeful direct al întregului personal şi răspunde în faţa conducerii ministerului de întreaga activitate a personalului Direcţiei secretariat general, îndeplinind atribuţiile din fişa postului.”