Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Organizarea Ministerului Finanţelor Publice va suferi modificări!

Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice.

Prin prezentul proiect de act normativ se propune:

  • abrogarea prevederilor de la 2 alin. (2) lit. y) potrivit cărora una din funcțiile Ministerului finanțelor Publice era aceea de ”elaborare, de promovare şi de implementare a politicii în domeniul achiziţiilor publice, de stabilire şi implementare a sistemului de verificare şi control al aplicării unitare a dispoziţiilor legale şi procedurale în domeniul achiziţiilor publice, precum şi de monitorizare a funcţionării eficiente a sistemului de achiziţii publice, exercitate prin Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice;”
  • modificarea prevederilor de la 109^1 al art. 3 alin. (1) potrivit cărora Ministerul Finanțelor Publice ”iniţiază şi derulează, în condiţiile legii, în mod centralizat, achiziţiile publice pentru echipamente, bunuri şi servicii din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, în baza referatelor de necesitate şi a specificaţiilor tehnice întocmite de către Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare;”
  • completarea art.2 alin.(2) și a art.3 alin.(1) cu noi funcții și atribuții, urmare preluării în subordinea Ministerului Finanțelor Publice a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, precum și a trecerii în subordinea Secretariatului General al Guvernului a Agenției Naționale Achiziții Publice.