Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din data de 12 iunie 2019, potrivit unui comunicat

I. PROIECTE DE LEGI
1. Proiect de Lege pentru completarea anexei din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului.
3. Proiect de Lege privind acceptarea amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care depreciază stratul de ozon, adoptat la Kigali, în cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a Părților, în data de 15 octombrie 2016.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. Ordonanță de Urgență privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităților de evaluare necesare pentru aprobarea substanțelor active ale produselor biocide şi pentru autorizarea produselor biocide.
2. Ordonanță de Urgență privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfășurării Programului cultural naţional „Timișoara-Capitală Europeană a Culturii în anul 2021”.

III. HOTĂRÂRI
1. Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti – Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti”, lucrare de utilitate publică de interes național.
4. Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti-Obiect 7-Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1 A”.
5. Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Legătură Centură Oradea (Giraţie Calea Sântandrei)-Autostrada A3 (Biharia)”, judeţul Bihor.
6. Hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucureşti între A1-DN.7 și DN2-A2”.