Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Competență teritorială exclusivă la nivel național cu privire la soluționarea contestațiilor privind imobilele preluate abuziv

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 418 din 28 mai 2019, a fost publicată Legea nr. 111/2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

După modificare, art. 35 alin. 1 și 2 din Legea nr. 165/2013 vor avea următorul conținut:
„Art. 35. – (1) Deciziile emise cu respectarea prevederilor art. 33 şi 34 pot fi atacate de persoana care se consideră îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află imobilul, în termen de 30 de zile de la data comunicării.
(…)
(2) În cazul în care entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenele prevăzute la art. 33 şi 34, persoana care se consideră îndreptăţită se poate adresa instanţei judecătoreşti prevăzute la alin. (1) în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor”.

Prin urmare, începând cu data de 31 mai 2019, Tribunalul București nu va mai avea competență teritorială exclusivă la nivel național cu privire la soluționarea contestațiilor împotriva deciziilor emise de CNCI (art. 35 alin. 1 din lege), precum nici cu privire la soluționarea cererilor persoanelor îndreptățite, în vederea obligării CNCI la soluționarea dosarelor administrative (art. 35 alin. 2 din lege).