Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din data de 23 mai 2019, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGE
1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018, Tokyo.
2. Proiect de Lege privind abilitatea Guvernului de a emite ordonanțe.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. Ordonanță de Urgență pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţe proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României.
2. Ordonanță de Urgență pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea unor acte normative.
3. Ordonanță de Urgență privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar.
4. Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.556/2004 privind înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989.
5. Ordonanță de Urgență privind modificarea și completarea unor acte normative.

III. HOTĂRÂRI
1. Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă.
2. Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019-2020.
3. Hotărâre privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019-2020.
4. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei.
5. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei.
6. Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2019 al Ministerului Energiei.