Categories
Financiar bancar Ştiri

A fost publicată norma privind cadru unitar de desfășurare a auditului statutar

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 395 din data de 21 mai 2019, a fost publicată Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Prezenta normă stabilește cadrul normativ unitar de auditare a situațiilor financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, de către auditori financiari și firme de audit, precum și unele dispoziții privind comitetul de audit.

Entitățile care intră sub incidența prevederilor prezentei norme sunt: a) societăți de servicii de investiții financiare; b) societăți de administrare a investițiilor; c) administratori de fonduri de investiții alternative; d) organisme de plasament colectiv; e) operatori de piață; f) depozitari centrali; g) case de compensare și contrapărți centrale; h) Fondul de compensare a investitorilor; i) societăți de asigurare și/sau reasigurare; j) fonduri de pensii administrate privat și administratorii acestora; k) fonduri de pensii facultative și administratorii acestora.

Firmele de audit care își manifestă intenția de a audita situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților menționate au obligația de a solicita avizarea de către A.S.F. în acest sens.