Categories
Acţiunea civilă Drept civil Ştiri

ICCJ. Mențiunea pe citație „destinatar mutat de la adresă”

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că este îndeplinită procedura de citare în cazul în care reclamanta, prin adminstrator special și administrator judiciar, a fost reprezentată prin consilier juridic, iar citația pentru administratorul special purta mențiunea „destinatar mutat de la adresă”.

În speță, citarea administratorului special s-a făcut la sediul indicat în cererea de apel, iar consilierul juridic prezent la termenul de judecată nu a invocat nicio neregularitate procedurală, fiind incident art. 172 C. proc. civ., coroborat cu art. 178 alin. 2 C. proc. civ., interpretat per a contrario, potrivit cărora nulitatea relativă poate fi invocată numai de partea interesată și numai dacă neregularitatea nu a fost cauzată prin propria faptă. Ori, potrivit art. 172 C .proc. civ., dacă în cursul procesului una dintre părţi şi-a schimbat locul unde a fost citată, ea este obligată să încunoştinţeze instanţa. În lipsa încunoştinţării, procedura de citare pentru aceeaşi instanţă este valabil îndeplinită la vechiul loc de citare.

(Decizia nr. 131 din 23 ianuarie 2019, pronunțată de Secția I civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție)