Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele acte normative adoptate de Guvern!

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din data de 14 mai 2019, potrivit unui comunicat.

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. Ordonanță de Urgență privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a altor acte normative.
2. Ordonanță de Urgență privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare a Ministerului Economiei pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

II. HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. Hotărâre de Guvern pentru completarea art.7 din Hotărârea Guvernului nr.1188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ”Prof.dr.G.K. Constantinescu”.
2. Hotărâre de Guvern pentru aprobarea închirierii unor suprafeţe în imobilul proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, înregistrat sub nr. MFP 34391.
3. Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
4. Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea de producere a energiei electrice în hidrocentrale Hidroelectrica S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei.
5. Hotărâre de Guvern privind aprobarea stemei comunei Cordăreni, judeţul Botoşani.
6. Hotărâre de Guvern privind completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 107/2019 pentru aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, pentru anul 2019.

III. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Măsuri necesare îndeplinirii condiţiei prealabile „Implementarea şi aplicarea Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (CDPD) în conformitate cu Decizia 2010/48/CE a Consiliului privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap”.