Categories
Dreptul muncii Fiscalitate Piaţa muncii Ştiri

Regimul fiscal aplicabil zilierilor s-a modificat!

OUG nr.26/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr.309 din 19 aprilie 2019 a adus o serie de modificari Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri.

ZILIER – persoana fizica, cetatean roman sau strain, ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneratii.

BENEFICIAR poate fi: persoana juridica, persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala, intreprinderea familiala, pentru care zilierul desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional; [articolul 1 alineatul (1) literele a) si b) din Legea 52/2011]

Durata activitatii ocazionale care poate fi exercitata este de minimum o zi, corespunzator cu 8 ore de munca.[articolul 4 alineatul 1 din Legea 52/2011]

Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic si nici nu poate presta activitati in regim zilier mai mult de 120 de zile in decursulunui an calendaristic, indiferent de numarul de beneficiari.