Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Programului național de dezvoltare locală a suferit modificări!

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 365 din data de 10 mai 2019, a fost publicată Legea nr. 98/2019 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală.

1. La articolul 7 alineatul (1),  se introduc două noi litere, literele n) și o), cu următorul cuprins:
n) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice;
o) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale.

2. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:
Art. 71. –
Referitor la prevederile legale privind lucrările de construire/modernizare/reabilitare/extindere a rețelelor din domeniul gazelor naturale, a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale și a rețelelor din domeniul energiei electrice atât prin Programul național de dezvoltare locală, cât și realizate cu finanțare din alte surse, ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național se va face astfel:
a) prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) -c) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier proprietate publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale pentru realizarea lucrărilor specifice proiectelor de interes național sau județean din domeniul gazelor naturale și energiei electrice se face cu titlu gratuit pe toată durata de existență a acestora.