Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Ştiri

Obligaţia angajatorului de a pune în executare hotărârile judecătoreşti

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că litigiul având ca obiect obligarea la plata unei sume de bani, sumă nedatorată încasată de pârât de la reclamantă în calitate de angajator, face parte din categoria conflictelor de muncă, competența stabilindu-se conform Codului muncii.

În speță, reclamanta a procedat la punerea în executare a unei hotărâri judecătorești pronunțate în fond într-un litigiu de dreptul muncii, însă hotărârea a fost modificată de instanța de apel în sensul că suma pe care trebuia aceasta să o plătească s-a diminuat, rezultând o diferență de bani achitați în plus de către reclamantă. Așadar, plata nu s-a făcut în cadrul unei executări silite pentru a fi aplicabile dispoziţiile art. 723 şi urm. C. proc. civ. referitoare la întoarcerea executării, ci pe baza unei convenţii dintre părţi, în care debitoarea are calitatea de angajator, iar creditorul este salariatul acesteia, fiind, astfel, incidente dispoziţiilor art. 256 C. muncii potrivit cărora salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie.

(Decizia nr. 1408 din 20 aprilie 2018, pronunțată de Secția I civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție)