Categories
Activităţi industriale Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

A fost publicată Legea privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 342 din data de 3 mai 2019, a fost publicată Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate.

Prezenta lege are ca scop protejarea sănătății umane și a mediului de efectele contaminării solului prin reglementarea măsurilor destinate îmbunătățirii calității factorilor de mediu afectați de prezența confirmată a poluanților la niveluri care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană și mediu, luându-se în considerare utilizarea prezentă și viitoare a terenurilor.

Măsurile reglementate de prezenta lege în atingerea scopului enunțat mai sus:
a) identificarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate în vederea realizării unui inventar național al acestora;
b) definirea și stabilirea obiectivelor privind remedierea siturilor contaminate la un nivel de funcționalitate și în conformitate cu utilizările prezente și viitoare, luându-se în considerare costurile de remediere a acestora;
c) clasificarea și prioritizarea siturilor contaminate la nivel național;
d) gestionarea siturilor potențial contaminate și/sau a celor contaminate;
e) accesul publicului la informațiile privind siturile potențial contaminate și siturile contaminate;
f) îmbunătățirea colaborării cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea reducerii contaminării solului.

Siturile potențial contaminate sunt identificate de către autoritățile administrației publice locale și autoritățile competente pentru protecția mediului.