Categories
Internaţional Ştiri

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Direcția de personal a Băncii Europene de Investiții

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 112l din data de 12 aprilie 2019, a fost publicată Decizia Băncii Europene de Investiții din 26 februarie 2019 de stabilire a normelor interne privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Direcția de personal a Băncii Europene de Investiții în ceea ce privește furnizarea de informații către persoanele vizate și restricționarea anumitor drepturi ale acestora.

Prezenta decizie stabilește normele pe care trebuie să le urmeze directorul general al Direcției de personal (operatorul) pentru a informa persoanele vizate în legătură cu prelucrarea datelor lor, în conformitate cu articolele 14, 15 și 16 din Regulamentul (UE) 2018/1725.

Prezenta decizie se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către Direcția de personal în scopul sau în legătură cu activitățile desfășurate pentru îndeplinirea sarcinilor sale precizate în articolele 40 și 41 din Regulamentul personalului BEI I și II, precum și în Politica BEI privind demnitatea în muncă, în Orientările BEI referitoare la procedura privind contestațiile împotriva evaluării și în modificările ulterioare ale acestora.