Categories
Drept civil Ştiri

ICCJ. Lămurirea înțelesului dispozitivului

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că în procedura reglementată de art. 281 indice 1 alin. 1 C. proc. civ. de la 1865 sunt permise doar lămurirea înţelesului dispozitivului şi înlăturarea dispoziţiilor potrivnice, nu şi lămurirea considerentelor deciziei sau modificarea soluţiei pronunţate de instanţa de recurs, prin adăugarea unor dispoziţii suplimentare care nu au constituit obiect al cererii deduse judecăţii sau care au legătură cu etapa ulterioară soluţionării cauzei, constând în punerea în executare a hotărârii.

În speță, solicitarea petentei în sensul de se menționa momentul la care sumele plătite excedentar cu titlu de dobândă de referință variabilă dobândesc caracterul cert şi lichid și de a se stabili fără echivoc dacă se poate formula o nouă cerere având ca obiect restituirea sumelor încasate necuvenit cu titlu de dobândă, în cazul în care prin negociere părţile nu ajung la o înţelegere privind cuantumul dobânzii, în vederea aplicării în concret a principiului restitutio in integrum, vizează aspecte ulterioare pronunțării deciziei a cărei lămurire se cere, fiind respinsă.

(Încheierea din 11 decembrie 2018, pronunțată de Secția a II-a civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție)