Categories
Asigurări sociale Protecţie socială Social

Criteriile medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap au suferit modificări

Anunţ important pentru românii cu handicap, a fost modificată anexa la Ordinul ministrului Muncii, familiei și egalității de șanse și al Ministrului Sănătății Publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap. Modificările au fost introduse ulterior prin Ordinul nr. 741/577/2019 al Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial nr. 293 din 16 aprilie 2019, în urmă cu câteva zile.

Iată care este structura prevăzute de Ordinul de mai sus:

– funcțiile mentale;
– funcţiile senzoriale;
– funcţiile fonatorii şi de comunicare verbală;
– funcţiile sistemului cardiovascular, hematologic, imunitar şi respirator;
– funcţiile sistemului digestiv, metabooic şi endocrin;
– funcţiile urogenitale;
– funcţiile neuro-musculo-scheletice şi ale mişcărilor aferente;
– funcţiile pielii.