Categories
Economie Ştiri

Obţinerea autorizaţiei de construire este obligatorie pentru montarea panourilor fotovoltaice

Ministerul Dezvoltării elimină orice echivoc care ar fi putut uşura viaţa persoanelor fizice care doresc să îşi monteze panouri fotovoltaice cu subvenţie de la stat. Obţinerea autorizaţiei de construire este obligatorie pentru montarea panourilor pe case, potrivit legii. Motivul: se intervine asupra construcţiei existente.

Ministerul Dezvoltării a dat acest răspuns unui utilizator, iată, integral, răspunsul Autorităţii.

“Necesitatea obţinerii unei autorizaţii de construire reiese din prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare (denumită, în continuare, Legea nr. 50/1991) care stabileşte la art. 3 alin (1) următoarele:

“(1) Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea auztorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru:

a) Lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 11 ; (…)”.

Lucrările de construire pentru care autorizaţia de construire se emite în baza unei documentaţii tehnice cu conţinut simplificat în raport cu conţinutul-cadru prevăzut în Anexa nr.1 aferentă Legii nr. 50/1991 sunt acele construcţii provizorii precizate la art. 3 din aceeaşi lege, la alin. (1), literele d), g) şi h) şi anume:

“d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă şi agrement, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;”

“g) organizarea de tabere sau corturi, căsuţe sau rulote;”

“h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu: Chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, copertine şi pergole situate pe căile şi spaţiile publice, anexe gospodăreşti, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan;”