Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost aprobată procedura privind emiterea unor acte administrative

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 220 din data de 21 martie 2019, a fost publicat Ordinul nr. 727/2019 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită și pentru modificarea Procedurii privind stabilirea obligațiilor fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.834/2015.

Procedura privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită se regăsește în Anexa nr. 1 la Ordin.

Conform procedurii, în situația în care debitorul nu achită obligațiile fiscale principale la termenul de scadență, organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale ale debitorului calculează după acest termen dobânzi și penalități de întârziere, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, în condițiile Codului fiscal.

Dobânzile și penalitățile de întârziere se stabilesc prin decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere.

În situația în care contribuabilul/plătitorul nu a declarat sau a declarat incorect obligațiile fiscale principale, acestea se stabilesc de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere.

Pentru obligațiile fiscale principale, contribuabilul/plătitorul datorează o penalitate de nedeclarare, fără a se mai calcula pentru acestea penalități de întârziere. Stabilirea penalității de nedeclarare, potrivit prezentei proceduri, nu înlătură obligația de plată a dobânzilor prevăzute de lege.