Categories
Internaţional Ştiri

A fost încheiat Tratatul de instituire a Comunității transporturilor

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 71/1 din 13 martie 2019 a fost publicată Decizia (UE) 2019/392 a Consiliului din 4 martie 2019 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de instituire a Comunității transporturilor.

Comisia a negociat, în numele Uniunii, un tratat de instituire a Comunității transporturilor (denumit în continuare „Tratatul de instituire a Comunității transporturilor”) dintre Uniunea Europeană și Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Kosovo, Muntenegru și Republica Serbia.

Tratatul de instituire a Comunității transporturilor a fost semnat în numele Uniunii la 9 octombrie 2017, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară, în conformitate cu Decizia (UE) 2017/1937 a Consiliului, și s-a aplicat cu titlu provizoriu în conformitate cu articolul 41 alineatul (3) din Tratatul de instituire a Comunității transporturilor.

Tratatul de instituire a Comunității transporturilor promovează dezvoltarea transporturilor dintre Uniune și părțile din Europa de Sud-Est pe baza dispozițiilor din acquis-ul Uniunii.