Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

UE îmbunătățește protecția drepturilor consumatorilor

Ambasadorii statelor membre reuniți în cadrul Comitetului Reprezentanților Permanenți al Consiliului au convenit asupra poziției Consiliului cu privire la un proiect de directivă de modificare a patru directive în vigoare ale UE care protejează interesele consumatorilor, potrivit unui comunicat.

Noua directivă prevede:
– o mai mare armonizare a normelor privind sancțiunile prevăzute în directivele existente, cu condiția ca criteriile care urmează să fie luate în considerare pentru impunerea unor astfel de sancțiuni să fie orientative și neexhaustive, iar unele restricții și opțiuni să se aplice unora dintre aceste texte și fără a aduce atingere Regulamentului 2017/2394 privind protecția consumatorilor și cooperarea. În temeiul directivei, atunci când asigură aplicarea directivei privind practicile comerciale neloiale, a directivei privind drepturile consumatorilor și a directivei privind clauzele contractuale abuzive, autoritățile naționale vor avea, în special, competența de a impune o amendă de până la 4 % din cifra de afaceri a unui comerciant în cazul unor încălcări transfrontaliere generalizate;

– dreptul la măsuri reparatorii individuale pentru consumatori atunci când aceștia sunt afectați de practicile comerciale neloiale, cum ar fi marketingul agresiv, cu condiția ca aceste măsuri să fie proporționale, eficace și să nu afecteze aplicarea altor măsuri reparatorii de care pot beneficia consumatorii în temeiul dreptului național sau al UE;

– eliminarea sarcinilor disproporționate impuse întreprinderilor de legislația în vigoare, cum ar fi mijloacele de comunicare învechite;

– clarificări privind libertatea statelor membre de a adopta norme de protecție a intereselor legitime ale consumatorilor în ceea ce privește unele practici de marketing sau de vânzare deosebit de agresive sau înșelătoare în contextul vânzărilor în afara spațiilor comerciale;

– clarificări cu privire la modul în care statele membre ar trebui să abordeze practicile de marketing înșelătoare privind produsele „cu dublu standard de calitate”.