Categories
Protectia mediului Ştiri

Metodologia de calcul a contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu a suferit modificări

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 156 din data de 27 februarie 2019, a fost publicat Ordinul nr. 149/2019 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu.

Anexa nr. I la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006, intitulată Metodologia de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, a suportat următoarele modificări esențiale:

1. Art. 17 va avea următorul conținut:
(1) Proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite au obligația de a declara și de a plăti la Fondul pentru mediu contribuția pentru economia circulară pentru deșeurile municipale și deșeurile din construcții și desființări destinate a fi eliminate prin depozitare în spații autorizate în acest scop, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Obligația prevăzută la alin. (1) revine, după caz, proprietarilor sau administratorilor de depozite pentru deșeurile municipale și deșeurile din construcții și desființări, inclusiv cele stocate temporar, încredințate în vederea eliminării finale prin depozitare.
(3) Obligația prevăzută la alin. (1) nu se datorează pentru cantitățile de deșeuri municipale și deșeurile din construcții și desființări transferate din depozitele temporare de deșeuri municipale către depozite pentru eliminare finală.

2. Art. 18 stabilește că baza de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,… o reprezintă cantitățile de deșeuri exprimate în tone, încredințate depozitului în vederea eliminării.