Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

A fost aprobat calendarul desfăşurării sesiunii speciale de bacalaureat pentru elevii olimpici

Elevii olimpici se bucură de o sesiune specială de bacalaureat, sesiune ca re este aprobată prin ordin de Ministrul Educaţiei.

În Monitorul Oficial nr. 148/2019 a fost aprobat Ordinul nr. 3184/2019 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2019 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfăşoară în perioada sesiunii normale de bacalaureat.

Prin Ordinul de mai sus, s-a aprobat calendarul sesiunii speciale de bacalaureat 2019 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfăşoară în perioada sesiunii normale de bacalaureat.

Cum arată calendarul?

 • 16 – 17 mai 2019   -Înscrierea candidaţilor la sesiunea specială de examen
 • 20 – 21 mai 2019  -Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
  -Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 22 mai 2019          -Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
 • 23 – 24 mai 2019   -Evaluarea competenţelor digitale – proba D
 • 27 mai 2019           -Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
 • 28 mai 2019          -Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisă
 • 29 mai 2019          – Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d – proba scrisă
 • 30 mai 2019          -Limba şi literatura maternă – proba E)b) – proba scrisă
 • 31 mai 2019           -Afişarea rezultatelor până la ora 12
  -Depunerea contestaţiilor (între orele 12 – 14)
 • 31 mai – 5 iunie 2019     -Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale

Lista nominală a absolvenţilor de liceu care fac parte din loturile naţionale de pregătire pentru competiţiile internaţionale pe discipline şcolare, care se desfăşoară în aceeaşi perioadă cu examenul naţional de bacalaureat 2019 – sesiunea iunie – iulie, avizată de directorul general al Direcţiei generale învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, şi lista nominală a absolvenţilor de liceu care fac parte din loturile naţionale de pregătire pentru competiţiile sportive internaţionale, care se desfăşoară în aceeaşi perioadă cu examenul naţional de bacalaureat 2019 – sesiunea iunie – iulie, întocmită de Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar şi avizată de directorul instituţiei, sunt aprobate de preşedintele Comisiei Naţionale de Bacalaureat – 2019.

Potrivit ştirilor juridice, sesiunea specială de bacalaureat 2019 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat – 2011, cu modificările ulterioare, valabilă şi pentru examenul de bacalaureat naţional – 2019 potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.830/2018 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2019.