Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri Transporturi

Au fost alocate fonduri pentru subvenţionarea cheltuielilor de transport pentru studenţi

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 131 din data de 19 februarie 2019, a fost publicată Ordinul nr. 3131/2019 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare destinate subvenției pentru transportul public local de suprafață al studenților, repartizate instituțiilor de învățământ superior de stat din România.

Ministerul Educației Naționale alocă instituțiilor de învățământ superior de stat din România fonduri în vederea subvenționării cheltuielilor de transport public local, de suprafață, pentru studenți (achitarea contravalorii reducerilor privind transportul), în conformitate cu prevederile art. 205 alin. (2), (21) și ale art. 222 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, și ale Hotărârii Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafață și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, de care beneficiază elevii și studenții din învățământul de stat și din învățământul particular acreditat.

Sumele stabilite pentru subvenționarea cheltuielilor de transport public local, de suprafață, pentru studenți, provenite de la bugetul Ministerului Educației Naționale, sunt evidențiate distinct în contractul instituțional al instituțiilor de învățământ superior. În contract este specificat numărul de studenți eligibili pentru transport, subvenționați de la bugetul de stat.