Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

ANAF verifică persoanele fizice!

Toate veniturile care pot fi impozitate trebuie declarate la fisc în caz contrar ne putem trezi cu inspectorii fiscali la uşă.

Legea oferă ANAF posibilitatea de a verifica orice necoondordanţă dintre veniturile declarate şi veniturile reale iar pentru acest scop dispune de mai multe metode, actul normativ în baza căruia se pot face verificările este ordinul ANAF nr. 675/2018.

Cum decurge verificarea

Întâi, inspectorii verifică următoarele activităţi:

– analiza de risc;

– selectarea pe baza analizei de risc a persoanelor fizice care vor fi supuse verificării situaţiei fiscale personale.

Însă verificarea persoanelor fizice de către inspectorii fiscali trebuie să aibă loc în condiţiile legii şi în strânsă colaborare cu persoana vizată.