Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ministerul Apelor şi Pădurilor a propus pentru finanţare 30 de proiecte

Valoarea totală a celor 30 de proiecte propuse de Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) pentru finanţare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (2014 – 2020) este de aproximativ 1,4 miliarde euro, fără TVA, a afirmat ministrul de resort.

“Spuneam la sfârşitul anului trecut că una dintre măsurile pe care le-am luat chiar în primele zile ale mandatului meu a fost aceea de a reuni, la sediul Ministerului Apelor şi Pădurilor, toţi directorii Administraţiilor Bazinale de Apă din ţară, pentru a semna caietele de sarcini pentru 13 proiecte finanţate prin POIM. Am solicitat experţilor raportări periodice privind derularea proiectelor şi le-am reamintit importanţa îndeplinirii cu responsabilitate şi profesionalism a tuturor obiectivelor. Dintre acestea, în perioada august – decembrie 2018, au fost încheiate contractele de asistenţă tehnică pentru 10 obiective de investiţii în vederea pregătirii proiectelor finanţate prin POIM”, a spus ministrul.

Referitor la proiectul “Reducerea eroziunii costiere Faza a II-a (2014-2020)” ministrul Apelor şi Pădurilor a menţionat că acest proiect “este unul dintre cele mai mari derulate în România pe fonduri europene”.