Categories
Articole Fiscalitate

Procedura de regularizare a obligaţiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacţii

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat Ordinul privind Procedura de regularizare a obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități de către organul fiscal central.

Acest ordin, mai exact Ordinul nr. 3201/2018 privind Procedura de regularizare a obligaţiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacţii/reîncadrării formei unei activităţi de către organul fiscal central, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 61/2019.

Ordinul reglementează următoarele:

Dispoziții generale, unde se menționează faptul că sumele stabilite de organul fiscal central se regularizează cu obligațiile fiscale declarate/plătite de contribuabil/plătitor aferente anterior reconsiderării, indiferent dacă, din punct de vedere fiscal, în urma reconsiderării/reîncadrării, are loc translatarea obligațiilor fiscale de la o persoană fizică/juridică la altă persoană fizică/juridică;

Procedura de regularizare a plăților anticipate în cazul reconsiderării unei tranzacții pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice și care a fost reîncadrată ca activitate independentă, de către compartimentul cu atribuții de inspecție fiscală din cadrul organului fiscal central competent;

Procedura de regularizare a plăților anticipate în cazul reconsiderării unei tranzacții pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice și care a fost reîncadrată ca activitate independentă, ca urmare a declarării de către contribuabil a veniturilor obținute din activități independente;

Procedura de regularizare a plăților anticipate în cazul reîncadrării formei unei activități, din activitate independentă în activitate dependentă, de către compartimentul cu atribuții de inspecție fiscală;

modelul formularelor:

  • Cerere de regularizare a obligațiilor fiscale ca urmare a reconsiderării unei tranzacții;
  • Situația plăților obligațiilor fiscale efectuate de contribuabili pentru care a fost reîncadrată forma unei activități;
  • Referat privind regularizarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabili ca urmare a reconsiderării unei tranzancții/reîncadrării formei unei activități;
  • Decizia de regularizare a obligațiilor fiscale considerate a fi achitate anticipat în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități.

Potrivit prevederilor art.11, alin.(1) din Codul fiscal, la stabilirea sumei unui impozit, ANAF poate să nu ia în considerare o tranzacție care nu are un scop economic, ajustând efectele fiscale ale acesteia, sau poate reîncadra forma unei activități pentru a reflecta conținutul economic al tranzacției/activității.

Conform alin.(1) al art.171 din Codul de procedură fiscală, obligațiile fiscale stabilite de ANAF ca urmare a reconsiderării unei tranzacții se regularizează cu obligațiile fiscale declarate/plătite de contribuabil/plătitor aferente respectivei tranzacții.

În acest caz, sumele achitate în contul obligațiilor fiscale declarate/plătite de contribuabil/plătitor se consideră, în totalitate, indiferent de bugetul unde au fost ulterior distribuite, a reprezenta plăți anticipate în contul obligațiilor fiscale stabilite ca urmare a reconsiderării, cu regularizarea ulterioară între bugete.

Sumele stabilite de ANAF se regularizează cu obligațiile fiscale declarate/plătite de contribuabil/plătitor aferente anterior reconsiderării, indiferent dacă, din punct de vedere fiscal, în urma reconsiderării/reîncadrării, are loc translatarea obligațiilor fiscale de la o persoană fizică/juridică la altă persoană fizică/juridică.