Categories
Avocaţi Profesii juridice Ştiri

Statutul profesiei de avocat a fost modificat!

Baroul București a publicat Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 397 din 18 decembrie 2018, prin care se modifică și se completează Statutul profesiei de avocat:

Art. I. Statutul profesiei de avocat adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 898/19.12.2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La art. 7, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Avocatul nu răspunde disciplinar pentru susținerile făcute oral sau în scris în fața instanțelor de judecată, a altor organe de jurisdicție, a organelor de urmărire penală ori a altor autorități, dacă ele sunt făcute cu respectarea normelor de deontologie profesională.”

5. La art. 26, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Persoana care solicită primirea în profesia de avocat sau reînscrierea în tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei va înfățișa consiliului baroului la care depune cererea înscrisuri din care să rezulte condițiile de încetare a exercițiului profesiei din care provine, respectiv a celei pe care a exercitat-o în perioada de incompatibilitate. Consiliul baroului va întreprinde cercetări – folosind procedura prevăzută de art. 17 alin. (5), inclusiv în situația solicitării reînscrierii în tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei – pentru a verifica dacă solicitantul se găsește în cazul de nedemnitate prevăzut de art. 14 lit. b) teza a II-a din Lege, respectiv dacă a fost exclus din profesia din care provine ca urmare a săvârșirii unor abateri disciplinare grave. Aceeași procedură se aplică și pentru a verifica dacă solicitantul se găsește în cazul de nedemnitate prevăzut de art. 14 lit. d) din Lege, atunci când fapta de a fi exercitat sau sprijinit, sub orice formă, exercitarea fără drept de către o persoană a profesiei de avocat a fost reținută prin acte ale organelor profesiei de avocat.”

Alte modificări pot fi regăsite în Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 898/19.12.2011.