Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

A fost modificată Legea privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 54 din data de 21 ianuarie 2019, a fost publicat Legea nr. 33/2019 pentru modificarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni.

1. Art. 1 va avea următorul cuprins: Locuitorii Munților Apuseni se repun în unele drepturi economice pe care le-au avut în perioada interbelică și care au fost anulate în perioada regimului totalitar, asigurându-se astfel continuarea practicării unor meșteșuguri tradiționale și schimbul de produse din lemn cu produse necesare asigurării traiului.

2. Art. 2 va avea următorul cuprins:
(1) Prin derogare de la prevederile art. 59 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru prelucrarea și valorificarea prin comerț ambulant, locuitorilor Munților Apuseni din județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Hunedoara, care își asigură mijloacele de subzistență din practicarea meseriei de prelucrare a lemnului în scândură, șindrilă, grinzi fasonate, bârne, butoaie, ciubere, donițe, araci de vie, furci de lemn, cozi de unelte, oiști de căruță și alte asemenea produse, li se acordă anual, pe bază de cerere de către consiliile locale, ocoalele silvice de regim și ocoalele silvice de stat din structura Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, câte 10 mc/an de lemn de lucru fasonat, dar nu mai mult de 15 mc/an/familie, contra cost și în limita posibilităților anuale stabilite prin amenajamentele silvice.
(2) Prin familie, în sensul prezentei legi, se înțelege soț, soție și copiii lor necăsătoriți cu care gospodăresc în comun.
(3) Comercializarea lemnului brut obținut în condițiile prevăzute la alin. (1) este interzisă.

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul actualizează normele metodologice de aplicare a Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 463/2003, cu cele aduse prin prezenta lege și în conformitate cu legislația silvică în vigoare.

Legea nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 23 mai 1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.