Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au intervenit modificări cu privire la asigurarea pazei și protecției obiectivelor cu efective de jandarmi

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 6 din data de 3 ianuarie 2019, a fost publicată Hotărârea nr. 1002/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi.

Prin Hotărârea nr.1002/2018 au fost aduse următoarele modificări:

– La articolul 3, se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins: Nominalizarea sediilor serviciilor de probațiune teritoriale aparținând Direcției Naționale de Probațiune prevăzute în anexa nr. 1 pct. I lit. D poziția 12 se face prin protocol încheiat între Ministerul Afacerilor Interne, pe de o parte, și Direcția Națională de Probațiune, pe de altă parte.

– La Anexa nr. 1: Lista obiectivelor la care se asigură paza și protecția cu efective de jandarmi, cu exceptare de la plată, la secțiunea: Obiective ale administrației centrale, au fost introduse următoarele: sediile Ministerului Afacerilor Externe din Aleea Modrogan nr. 14, str. Muzeul Zambaccian nr. 18, aleea Alexandru nr. 20A, Bd. Aviatorilor nr. 50A și Str. Polonă nr. 8, sectorul 1, București; sediile Agenției Naționale de Integritate din bd. Lascăr Catargiu nr. 15 și din str. Mihai Eminescu nr. 56, sectorul 1, București.