Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

A fost modificată Legea privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 4 din data de 3 decembrie 2018, a fost publicată Legea nr. 353/2018privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

Ordonanța a fost aprobată cu următoarele modificări:

– La articolul I punctul 6, alineatul (6) al articolului 11 se modifică și va avea următorul cuprins: (6) Vânzătorul are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial, dar în baza garanției legale de conformitate.

– La articolul I punctul 9, alineatul (3) al articolului 20 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Certificatul de garanție, emis pe baza garanției comerciale, trebuie redactat în termeni simpli și ușor de înțeles.

– La articolul I punctul 9, după alineatul (3) al articolului 20 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) Toate costurile privind garanția comercială, inclusiv transportul produsului în vederea recuperării prețului plătit de consumator, se suportă de către vânzător.

– La articolul I punctul 10, alineatele (1) și (2) ale articolului 21 se modifică și vor avea următorul cuprins:
(1) La cererea consumatorului, certificatul de garanție, emis în baza garanției comerciale, va fi oferit în scris sau pe orice alt suport durabil, disponibil și accesibil acestuia.
(2) În cazul în care certificatul de garanție, emis în baza garanției comerciale, nu respectă prevederile alin. (1) și ale art. 20, valabilitatea acesteia nu este afectată, consumatorul având dreptul de a solicita vânzătorului îndeplinirea condițiilor incluse în declarațiile referitoare la garanție.