Categories
Articole Financiar bancar Învăţământ şi educaţie Persoane juridice. Societăţi

Noutăți de la ASF: obținerea și certificarea competențelor profesionale în sectorul asigurărilor

Orice expert, în orice domeniu, a fost odinioară un începător. Cu pași mai mult sau mai puțin siguri, mai mult sau mai puțin rapizi, orice începător poate ajunge în postura de expert, de specialist apreciat. Chiar și cel mai șovăielnic și mai lipsit de „siguranță de sine” dintre învățăcei poate intra, cu vremea, în grupul restrâns al specialiștilor reputați, cu condiția să manifeste suficientă sârguință, să fie îndeajuns de perseverent.

Domeniul distribuției produselor de asigurare și reasigurare nu constituie o excepție de la cele de mai sus. Pregătirea inițială solidă, la care se adaugă însușirea temeinică a cunoștințelor furnizate de către programele de pregătire continuă, este aptă să asigure, fără probleme, necesarul de profesioniști în domeniul complex pe care îl reglementează Legea 236/2018 privind distribuția de asigurări.

 

Știri juridice

Norma ASF nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție a fost publicată în „Monitorul Oficial” 1090/2018. Prin recentul act normativ este stabilit un cadru „unitar, conceptual și procedural” pentru mecanismele de control și de evaluare a cunoștințelor și competențelor persoanelor ce lucrează în domeniul distribuției de (re)asigurări, dobândirea, acumularea și certificarea competențelor profesionale în domeniul asigurărilor, precum și pentru condițiile de autorizare a furnizorilor de programe de pregătire profesională în asigurări. Sunt avute în vedere, de asemenea, și obligațiile furnizorilor, societăților și intermediarilor principali, cu privire la activitatea de pregătire profesională în asigurări.

Datele referitoare la activitatea de pregătire profesională a persoanelor cărora le e aplicabilă amintita normă trebuie să fie înregistrate pe suport durabil de către societăți și intermediarii principali. Totodată, activitatea trebuie să fie monitorizată în așa fel încât să existe posibilitatea unei continue verificări, atât de către societăți și intermediarii principali, cât și de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și Institutul de Studii Financiare.

 

Sistemul de pregătire profesională

În ceea ce privește modalitățile de realizare a pregătirii profesionale, se vor efectua atât cursuri în varianta „clasică”, adică „la sală, în prezența unui lector atestat”, cât și într-o variantă modernă, mai exact prin sistemul e-learning (efectuându-se activități sincrone, asincrone, plus sesiuni de testare). Va fi aplicată, desigur, și varianta combinării acestor două modalități de învățare, adică „sistemul mixt”.

Cum se realizează certificarea competențelor dobândite? Pentru pregătirea profesională inițială se acordă un certificat de absolvire a examenului susținut la Institutul de Studii Financiare sau un certificat de competențe, în vreme ce pentru pregătirea profesională continuă va fi acordat un certificat de absolvire a examenului, examen ce va fi susținut tot la Institut. La aceste programe se pot înscrie persoanele domiciliate sau care-și au rezidența în țara noastră sau în Spațiul Economic European, dacă sunt deținătorii unei diplome de bacalaureat sau de licență.

Organizarea programelor de pregătire profesională se efectuează de către: furnizorii de programe de pregătire profesională autorizați de către ASF, intermediarii principali – avizați de ASF ca furnizori de pregătire profesională, precum și societățile și intermediarii principali care, pentru organizarea de cursuri de pregătire profesională pentru angajații proprii sau intermediarii lor secundari, nu necesită avizarea ASF (activitatea nefiind una de natură economică).

Din recentele știri juridice reiese că o perioadă de 45 de minute de pregătire formală sau o perioadă de 45 de minute de susținere a unei prelegeri în cadrul unui program de pregătire profesională sau la o activitate științifică, precum și o perioadă de 135 de minute de participare în cadrul unei conferințe sau seminar va constitui echivalentul unui credit de formare profesională.

Obligatoriu, programele analitice ale pregătirii profesionale inițiale ale intermediarilor în asigurări sau reasigurări trebuie să cuprindă secțiuni principale referitoare la legislația autohtonă și europeană specifică activității de (re)asigurare și distribuției de asigurări sau reasigurări, principiile generale ale activității de asigurare, terminologia caracteristică produselor de (re)asigurare, dar și elemente de etică profesională și principiile de bază în distribuția produselor.

Trebuie precizat că atât intermediarii în asigurări și reasigurări, cât și conducătorii executivi ce posedă un certificat de absolvire dobândit în urma unui program de pregătire profesională ori un certificat de competențe trebuie să parcurgă programe de pregătire profesională continuă, în fiecare an calendaristic.

 

Ce condiții trebuie să îndeplinească lectorii, pentru atestare?

Pentru a fi atestată ca lector în domeniul (re)asigurărilor, o persoană va trebui să îndeplinească, în mod cumulativ, mai multe cerințe. Astfel, persoana în cauză trebuie să fi absolvit, cu diplomă, o instituție de învățământ superior din țara noastră, din statele Spațiului Economic European ori dintr-un stat terț al cărui regim de supraveghere a activității de (re)asigurare e considerat echivalent.

Trebuie, totodată, să posede o experiență profesională de cel puțin cinci ani în domeniul ce derivă din activitatea desfășurată în cadrul societăților de brokeraj și să fi absolvit o formă de pregătire pentru educația adulților în domeniul formării formatorilor ori, dacă nu îndeplinește această cerință, să fi urmat studii universitare de pedagogie încheiate cu dobândirea unei diplome de licență.

Aceste ultime două condiții nu sunt solicitate în cazul unor categorii precum cadrele didactice universitare care dețin, cel puțin, un grad de lectori universitari – având o experiență de minimum trei ani de predare în domeniul asigurărilor sau reprezentanților unor autorități sau instituții, autohtone ori străine, al căror obiect de activitate are legătură cu domeniul asigurărilor și reasigurărilor, dacă au o experiență de cel puțin cinci ani în acel sector.

 

Pregătire pentru examinare

Indiferent că este vorba despre programele de pregătire profesională inițială sau că ne referim la programele de pregătire continuă, ambele se vor finaliza cu examene. Aceste examene se vor desfășura în limba română, fiind organizate de către Institutul de Studii Financiare, la sală sau online, prin teste-grilă.

Atenție! Nimeni nu se va putea înscrie la examenele de acest fel în absența documentelor din care rezultă că a parcurs, în integralitate, stagiul de pregătire practică corespunzător.

Câteodată, un grăunte de practică prețuiește mai mult decât un munte de teorie. La rândul său, o bună cunoaștere teoretică poate fi, în situații ce par fără ieșire, un izvor de soluții practice admirabile.

Cele mai multe dintre examenele prin care am trecut, în școlile pe care le-am urmat, ne-au testat memoria, capacitatea de a asimila teorie pură. Însă „testele” și probele pe care suntem nevoiți să le parcurgem în viața de zi cu zi, uneori în cele mai neașteptate momente, ne solicită, într-o proporție covârșitoare, abilitățile practice.

Examinările școlare ne pun la încercare, cu precădere, puterea de memorare, întâmplările și activitățile cotidiene ne testează simțul practic iar neprevăzutul ne supune, întotdeauna, la probele dificile ale adaptabilității și stăpânirii de sine. În orice caz, cea care face diferența este pregătirea… Nivelul de pregătire!