Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie

Acord de împrumut între România și BIRD

În Monitorul Oficial nr. 1063/2018 a fost publicată Legea nr.207/2018
pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti.

Actul normativ stipulează că Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu Ministerul Afacerilor Interne şi cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă un acord subsidiar, prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile părţilor în implementarea Proiectului şi în aplicarea Acordului de împrumut.

Prevederile acordului de împrumut

1. Suma și condițiile de tragere

Banca acordă împrumutatului suma de cincizeci de milioane de euro cu titlu de finanțare a îmbunătăţirii rezilienţei în caz de dezastre şi a infrastructurii de răspuns în situaţii de urgenţă, precum şi întăririi capacităţii instituţionale pentru reducerea riscurilor de dezastre şi adaptarea la schimbările climatice.

Tragerea sumelor pentru plăți se va efectua ulterior datei semnării acordului, iar data limită de tragere este 31 decembrie 2024.

Comisionul de angajament plătibil de către împrumutat este egal cu 0,25% pe an, aplicat la suma netrasă din împrumut.

Rata de dobândă este egală cu rata de referinţă plus marja fixă sau acea rată care ar putea fi aplicată, ca urmare a unei conversii. Datele aferente plății sunt 1 mai și 1 noiembrie ale fiecărui an.

2. Proiectul

2.1. Descrierea proiectului 

Obiectivul Proiectului este îmbunătăţirea rezilienţei în caz de dezastre şi a infrastructurii de răspuns în situaţii de urgenţă, precum şi întărirea capacităţii instituţionale pentru reducerea riscurilor de dezastre şi adaptarea la schimbările climatice.

2.2. Obiective

 Îmbunătăţirea rezilienţei seismice la dezastru şi a infrastructurii de răspuns în caz de urgenţă prin:

  •  îmbunătăţirea siguranţei seismice şi a rezistenţei la dezastre a unor facilităţi critice şi de intervenţie în situaţii de urgenţă, prioritizate, prin investiţii în consolidare structurală şi reabilitare a infrastructurii clădirilor existente şi/sau construcţia de clădiri noi pentru a asigura funcţionarea completă a acestor clădiri critice înainte, în timpul şi după producerea unor dezastre, cum ar fi cutremure, inundaţii, furtuni, fenomene meteorologice extreme, luând în considerare rezistenţa clădirilor şi a sistemelor critice, cum ar fi energia, apa şi sistemele de comunicaţii.
  • asigurarea de bunuri şi servicii de consultanţă, servicii, altele decât cele de consultanţă, pentru dezvoltarea şi realizarea activităţilor de comunicare, de diseminare şi conştientizare legate de renovarea clădirilor, inclusiv întâlniri de informare cu personalul şi voluntarii care utilizează clădirile şi cu comunităţile din împrejurimile acestora.

 Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale pentru planificarea investiţiilor de reducere a riscurilor prin:

  • asigurarea de bunuri, servicii de consultanţă şi servicii, altele decât cele de consultanţă pentru DSU şi IGSU, pentru a permite o planificare a investiţiilor de capital, cu luarea în considerare a riscurilor şi pentru a sprijini intervenţii accelerate pentru reducerea riscurilor în ceea ce priveşte infrastructura de răspuns la dezastre şi situaţii de urgenţă.

 Managementul proiectului prin:

  • sprijinirea Unităţii de implementare a Proiectului (UIP) în implementarea curentă a Proiectului, incluzând achiziţii, management financiar, monitorizare şi evaluare, politici asiguratorii şi supervizare tehnică, prin asigurarea de bunuri şi servicii de consultanţă, instruire şi costuri operaţionale, inclusiv audit.
  • sprijinirea Unităţii de coordonare a Proiectului (UCP) în implementarea curentă a Proiectului, raportarea şi coordonarea Proiectului prin furnizare de bunuri şi servicii de consultanţă, instruire şi costurile de operare.

Potrivit noutăților legislative, cheltuielile reprezentând echivalentul în lei al valorii împrumutului vor fi cuprinse în bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în limita sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat.