Categories
Asigurări sociale Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Procedura care se desfăşoară în faţa Fondului de garantare a asiguraţilor este una administrativă

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că procedura care se desfăşoară în faţa Fondului de garantare a asiguraților este o procedură administrativă și nu una jurisdicţională (caracterizată prin dezbateri contradictorii finalizate printr-un act înzestrat cu autoritate de lucru judecat, al cărui emitent să fie independent și terț față de părțile procedurii) ca să aibă caracter facultativ – în sensul art. 21 alin. 4 din Constituţie.

Fiind un organ administrativ, constituit ca persoană juridică de drept public, scopul Fondului este plata indemnizaţiilor/despăgubirilor rezultate din contracte de asigurare încheiate de asigurători faţă de care s-a deschis procedura falimentului, plată care se face pe baza dosarelor de daună, în temeiul unor verificări specifice procedurii administrative prealabile. În cadrul acestei proceduri, Fondul se pronunţă deopotrivă, asupra despăgubirilor materiale şi morale, asemănător situaţiei în care asupra acestora s-ar fi pronunţat asigurătorul (intrat în procedura falimentului), cu observarea condiţiilor rezultate din contractele de asigurare, iar ulterior epuizării procedurii prealabile, potrivit art. 13 alin. 5 din Legea nr. 213/2015, împotriva deciziei organului administrativ partea interesată are deschisă calea contestaţiei în instanţă.

(Decizia nr. 2174 din data de 30 mai 2018 pronunţată de Secţia I civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, având ca obiect acţiune în despăgubiri)