Categories
Legislaţie utilă

Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                                                                                  SENATUL

LEGE
privind distribuţia de asigurări

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale
CAPITOLUL II Atribuţiile A.S.F. şi schimbul de informaţii
CAPITOLUL III Condiţii de înregistrare
CAPITOLUL IV Desfăşurarea activităţii
CAPITOLUL V Cerinţele de informare şi conduită în desfăşurarea activităţii

Categories
Domeniul energetic Economie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Potrivit unui proiect proprietarii parcurilor eoliene vor plăti o nouă taxă

Camera Deputaţilor a adoptat cu o largă majoritate, proiectul de lege de modificare a Codului Fiscal care introduce în categoria clădirilor şi turnurile pe care sunt amplasate turbinele eoliene. Astfe, proprietarii parcurilor eoliene vor plăti o noă taxă.

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor cu 253 de voturi pentru şi doar 28 contra şi se referă la o modificare a unui articol din Codul Fiscal. “Obiect de reglementare: modificarea art 453. lit b) din legea nr 227/2015, în sensul includerii în categoria clădirilor a turnurilor de susţinere a turbinelor eoliene, pentru raţiuni de fiscalizare” se arată pe site-ul Camerei Deputaţilor, le secţiunea legată de actele normatice adoptate.

Categories
Legislaţie utilă

OUG nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal – bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind unele măsuri fiscal – bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Ţinând cont de situaţia imperativă în privinţa asigurării cu energie termică a populaţiei în sezonul rece 2018 – 2019, dat fiind caracterul social al serviciului public şi, inclusiv, eliminarea unor eventuale blocaje şi întreruperi determinate de lipsa disponibilităţilor în bugetele locale, corelat cu responsabilizarea autorităţilor administraţiei publice locale,

Categories
Articole Funcţionari publici Salarizare

Unii bugetari vor primi sporuri şi majorări salariale!

Camera Deputaţilor a adoptat propunerea legislativă pentru modificarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, fiind acordat un spor de izolare pentru personalul din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, dar şi majorate salariile mai multor categorii de personal. Deputaţii au acceptat şi amendamentele comisiei de specialitate, care prevăd că, începând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul încadrat pe funcţii de specialitate din cadrul Aeroclubului României şi Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă se majorează cu 50%. Camera Deputaţilor este for decizional.

Categories
Legislaţie utilă

OUG 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei

Având în vedere că, potrivit art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 207/2018, apelurile şi recursurile se judecă în complet format din 3 judecători, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel, iar aceste dispoziţii sunt aplicabile cauzelor înregistrate pe rolul instanţelor după data de 23 iulie 2018, data intrării în vigoare a Legii nr. 207/2018,