Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulamentul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate a suferit modificări

Recent, potrivit noutăţilor legislative a fost publicată Hotărârea nr. 1/2018 privind modificarea și completarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției de inspector de integritate în cadrul Agenției Naționale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Național de Integritate nr. 3/2008.

Completările și modificările esențiale aduse Regulamentului:
– Membrii comisiei de concurs/examen și membrii comisiei pentru soluționarea contestațiilor, precum și membrii supleanți ai comisiilor, din cadrul Agenției, vor fi numiți/desemnați din rândul funcționarilor publici cu statut special din cadrul Direcției generale inspecția de integritate.
– Competențele Comisiei de concurs au fost suplimentate cu un șir de atribuții precum: propune tematica și bibliografia de concurs; 
stabilește subiectele pentru proba scrisă; întocmește planul de interviu, evaluează și notează candidații la proba interviului;  șamd.
– Procedura de organizare și desfășurare a concursului/examenului are următoarele completări: 
subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei și a tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea candidaților de analiză și sinteză în ceea ce privește cunoașterea actelor normative, precum și cunoștințele acumulate din partea teoretică; subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei și a tematicii de concurs în concordanță cu nivelul și specificul funcțiilor publice pentru care se organizează concursul; comisia de concurs stabilește subiectele și alcătuiește seturile de subiecte pentru proba scrisă, în ziua în care se desfășoară proba scrisă, distinct pentru fiecare grad profesional.