Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative

Se doreşte eliminarea obligativităţii aplicării ştampilei în instituţiile publice

Senatul a adoptat, în unanimitate (75 de voturi ‘pentru’), o propunere legislativă prin care este eliminată obligativitatea aplicării ştampilei în instituţiile publice, cu excepţia cazurilor în care utilizarea acesteia este impusă în mod expres, prin legi speciale.

Propunerea legislativă are în vedere modificarea şi completarea OUG 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

“Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, entităţile fără personalitate juridică, precum şi persoanele juridice de drept public nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituţiile sau autorităţile publice ori emise sau încheiate în relaţia cu instituţiile sau autorităţile publice”, se stipulează în proiectul de lege.

De asemenea, actul normativ adoptat de Senat prevede că “fapta de a solicita persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat, entităţilor fără personalitate juridice, precum şi persoanelor juridice de drept public aplicarea ştampilei pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri, săvârşită de către persoane din cadrul unei instituţii sau autorităţi publice, constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acesteia”.

Prevederile propuse în proiectul de act normativ nu se aplică persoanelor cărora prin legi speciale li se impune expres folosirea ştampilelor în cadrul exercitării unor profesii reglementate.

În expunerea de motive, iniţiatorii propunerii legislative arată că “la ora actuală, ştampila nu mai reprezintă un garant al veridicităţii actelor, dată fiind multiplicarea mijloacelor prin care aceasta poate fi procurată, aceasta trebuind înlocuită cu alte metode de identificare, un exemplu în acest sens fiind semnătura electronică”.