Categories
Domeniul energetic Economie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Potrivit unui proiect proprietarii parcurilor eoliene vor plăti o nouă taxă

Camera Deputaţilor a adoptat cu o largă majoritate, proiectul de lege de modificare a Codului Fiscal care introduce în categoria clădirilor şi turnurile pe care sunt amplasate turbinele eoliene. Astfe, proprietarii parcurilor eoliene vor plăti o noă taxă.

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor cu 253 de voturi pentru şi doar 28 contra şi se referă la o modificare a unui articol din Codul Fiscal. “Obiect de reglementare: modificarea art 453. lit b) din legea nr 227/2015, în sensul includerii în categoria clădirilor a turnurilor de susţinere a turbinelor eoliene, pentru raţiuni de fiscalizare” se arată pe site-ul Camerei Deputaţilor, le secţiunea legată de actele normatice adoptate.

Articolul care face obiectul acestei legi, şi care include acum şi turnurile turbienlor în categoria clădirilor se referă la taxele şi impozitele locale. Aşadar, proprietarii de turbine eoliene va trebui să plătească, anual, impozit pe turn, primăriei localităţii pe raza căreia au amplasate parcurile eoliene, pentru că acest turn este acum clădire.