Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Reforma din domeniul gestionării migrației și a frontierelor are nevoie de un compromis

Comisia Europeană a propus ultimele elemente necesare pentru a se ajunge la un compromis privind reforma din domeniul gestionării migrației și a frontierelor, potrivit unui comunicat.

Propunerea include aspecte privind:
– constituirea, până în 2020, a unui corp permanent de 10 000 de persoane – personal operațional
– competențe executive
– sprijin sporit în domeniul returnărilor
– cooperare mai strânsă cu țările care nu sunt membre ale UE
– mijloace financiare sporite.

Măsuri referitoare la consolidarea Agenției pentru Azil:
– sprijin operațional complet privind procedurile de azil
– constituire unor echipe comune ale UE de gestionare a migrației
– sporirea mijloacelor financiare.

Măsuri privind eficientizarea politicii europene în materie de returnare:
– o nouă procedură la frontiere
– proceduri și norme clare pentru a se preveni abuzurile
– returnări voluntare eficace
– norme clare în ceea ce privește luarea în custodie publică.

Măsurile privind îmbunătățirea căilor legale către Europa au în vedere:
– o nouă Cartă albastră a UE
– consolidarea cooperării cu țările terțe
– consolidarea cooperării în ceea ce privește relocarea.