Categories
Dreptul muncii Fiscalitate Ştiri

Vrei să devii expert contabil? Astăzi este ultima zi de depunere a dosarelor!

În octombrie 2018 va avea loc examenul pentru cei care vor să intre ca stagiari în profesia de expert contabil și cea de contabil autorizat, potrivit unui recent anunț al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR).

Ordonanţa 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi prevede că accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se face pe bază de examen de admitere, la care să se obţină cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină, efectuarea unui stagiu de la unu la 3 ani şi susţinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului, conform reglementărilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Examenul CECCAR sesiunea 2018: programul si lista disciplinelor:
• In ziua de 6 octombrie 2018 va avea loc proba scrisa la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate si Drept, cu o durata de 3 ore, pentru categoriile expert contabil si contabil autorizat;

• In ziua de 13 octombrie 2018 va avea loc proba scrisa la disciplinele Evaluare economica si financiara a intreprinderilor, Audit, Expertiza contabila si Doctrina si deontologia profesiei contabile, cu o durata de 3 ore, pentru categoria expert contabil;

• In ziua de 13 octombrie 2018 va avea loc proba scrisa la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economica si financiara a intreprinderii si Expertiza contabila si Doctrina si deontología profesiei contabile, cu o durata de 4 ore, pentru contabilii autorizati membri activi ai Corpului care indeplinesc conditia de studii superioare economice pentru a accede la profesia de expert contabil.

Continutul dosarului pentru inscrierea la examen!

a) Inscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil se face pe baza unei cereri tip, insotita de urmatoarele documente:

• certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina;
• curriculum vitae;

• copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare cu diploma de licenta recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale;
• certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
• dovada achitarii taxei de inscriere la examen in cuantum de 175 Euro (c/v in lei la cursul BNR din ziua platii).

b) Inscrierea la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat se face pe baza unei cereri tip, insotita de urmatoarele documente:

• certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina;
• curriculum vitae;
• copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii medii, cu diploma de bacalaureat, recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale;
• certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
• dovada achitarii taxei de inscriere la examen in cuantum de 125 Euro (c/v in lei la cursul BNR din ziua platii).

Potrivit ştirilor juridice, pe 6 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele contabilitate, fiscalitate şi drept, cu o durată de trei ore, pentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat. Iar pe 13 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, audit, expertiză contabilă şi doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de trei ore, pentru categoria expert contabil.

Tot pe 13 octombrie 2018 va avea loc și proba scrisă la disciplinele contabilitate, audit, evaluare economică şi financiară a întreprinderii, expertiză contabilă şi doctrina şi deontología profesiei contabile, cu o durată de patru ore, pentru contabilii autorizaţi membri activi ai Corpului care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice pentru a accede la profesia de expert contabil.