Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Va fi înfiinţată Agenţia pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare

A fost depus la Senat un proiect de lege pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare, subordonată Ministerului Agriculturii.

Acesta agenţie va avea ca scop promovarea şi implementarea unei strategii naţionale pentru produsele agroalimentare de calitate.

Potrivit iniţiativei legislative, Agenţia pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare va avea următoarele atribuţii: „elaborează, implementează şi promovează strategia naţională pentru produsele agroalimentare de calitate, elaborează şi implementează programe de marketing pentru produsele agroalimentare de calitate, asigură transferul de informaţii specifice între operatorii economici, asigură consultanţă şi asistenţă tehnică necesară producătorilor de produse agroalimentare de calitate, autorizează importul produselor ecologice din terţe ţări în UE”, prevede articolul 3 din proiectul de lege.