Categories
Economie Ştiri Transporturi

Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2018 – 2022 se află în dezbatere publică

Ministerul Transporturilor organizează dezbatere publică pe marginea proiectului de Ordin al ministrului Transporturilor pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2018 – 2022.

Ordinea de zi a şedinţei cuprinde următoarele puncte: prezentarea proiectului de act normativ şi prezentarea şi discutarea observaţiilor şi propunerilor referitoare la proiectul de act normativ.

Potrivit instrumentului de motivare care însoţeşte proiectul, Compania Naţională de Căi Ferate ‘CFR’ SA a elaborat proiectul acestei strategii, care este corelată cu Master Planul General de Transport al României, precum şi cu Planul de administrare a companiei.

“În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european ‘statul român, prin Ministerul Transporturilor, asigură dezvoltarea infrastructurii naţionale de cale ferată pe baza unei finanţări sustenabile a sistemului feroviar, ţinând cont de necesităţile pieţei interne a transporturilor şi de nevoile generale ale Uniunii Europene, inclusiv de necesitatea de a coopera cu statele terţe vecine. În acest scop, Ministerul Transporturilor, cu consultarea administratorului infrastructurii, elaborează strategia indicativă de dezvoltare a infrastructurii în vederea satisfacerii necesităţilor viitoare de mobilitate, în ceea ce priveşte întreţinerea, reînnoirea şi dezvoltarea infrastructurii. Strategia respectivă acoperă o perioadă de cel puţin cinci ani şi este reînnoibilă. După consultarea părţilor interesate, această strategie se publică de către Ministerul Transporturilor şi se transmite Comisiei Europene'”, se spune în document.