Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Au fost aprobate normele de hrană specifice persoanelor private de libertate

Structura normelor de hrană specifice persoanelor private de libertate din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi regulile de aplicare a acestora au fost recent modificate.

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 761 din data de 4 septembrie 2018, a fost publicat Ordinul nr.  3147/2018 privind aprobarea Normelor de acordare a drepturilor de hrană pentru persoanele private de libertate din sistemul administraţiei penitenciare.

Normele reglementează structura normelor de hrană specifice persoanelor private de libertate din sistemul administrației penitenciare, precum și regulile de aplicare a acestora.

Hrănirea persoanelor private de libertate se face prin alocarea de hrană preparată sau hrană rece, pe bază de norme de hrană specifice, cu încadrare între baremul caloric minim și maxim al fiecărei norme de hrană în parte.

Prepararea hranei se face cu respectarea proceselor tehnologice, a circuitelor privind mișcarea alimentelor și a produselor finite, a normelor igienico-sanitare și a celor privind securitatea și sănătatea în muncă.

Organizarea efectivă a activității de hrănire a persoanelor private de libertate se  va face în felul următor:
– determinarea drepturilor de hrană;
– distribuirea produselor alimentare din magazia de alimente;
– prelucrarea produselor alimentare;
– distribuirea hranei.

Potrivit ştirilor juridice,  persoanele private de libertate au dreptul, simultan, la o singură normă de hrană şi un singur supliment de hrană, cu următoarele excepţii:
a) suplimentul pentru zile festive care se acordă persoanelor private de libertate complementar normei de bază şi eventual suplimentului aferent;
b) suplimentul norma de hrană nr. 17 C care se acordă în cazul persoanelor private de libertate care prestează activităţi productive (munci uşoare, medii sau grele) în atmosferă toxică sau în condiţii de noxe profesionale.

Persoanele private de libertate aflate în refuz de hrană se alocă zilnic la norma de hrană potrivit categoriei din care fac parte. Administraţia locului de deţinere, prin personalul său, are obligaţia ca la ora servirii mesei să ofere hrana respectivă persoanelor private de libertate aflate în refuz de hrană, care au posibilitatea fie de a primi, fie de a refuza hrana.

Iar în cazul în care persoanele private de libertate solicită în scris mâncare de post, administraţia locului de deţinere poate asigura meniuri corespunzătoare, în limita valorilor financiare minime şi maxime ale normelor de hrană. Hrănirea persoanelor private de libertate care solicită un asemenea regim alimentar se poate asigura prin eliminarea din structura normelor de hrană a alimentelor care nu sunt indicate, respectiv: brânză telemea, carne, slănină, subproduse sau preparate din carne, untură ori altele asemenea şi înlocuirea acestora cu produse adecvate meniului de post. Alocarea persoanelor private de libertate la regimul alimentar cu mâncare de post se face pe baza solicitării scrise adresate directorului unităţii penitenciare şi numai dacă există posibilitatea pentru prepararea, transportul şi distribuirea separată a hranei.