Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost publicate Normele privind formarea profesională a auditorilor financiari

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 752 din data de 31 august 2018, au fost publicate Normele privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari din 14.08.2018.

Normele reglementează formarea profesională continuă în activitatea de audit financiar pentru auditorii financiari autorizați și înregistrați în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit, care pot desfășura audit statutar, precum și cerințele de atestare a lectorilor, în vederea asigurării unei pregătiri profesionale unitare și de calitate a profesioniștilor din domeniul auditului financiar și se aplică tuturor auditorilor financiari autorizați și înregistrați în Registrul public electronic care pot desfășura activitatea de audit statutar.

Formarea profesională continuă a auditorilor financiari se realizează prin programul de formare profesională continuă a auditorilor financiari (PFSC). PFPC în domeniul auditului financiar, în sensul prezentelor norme, pot fi susținute numai de lectori atestați de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS).