Categories
Economie Ştiri

Consiliul fiscal vede riscuri în rectificarea bugetară

Consiliul fiscal avertizează asupra unor riscuri semnificative de depăşire a ţintei de deficit asumate şi implicit a nivelului de referinţă de 3% din PIB pentru soldul bugetar, atrăgând atenţia că încadrarea deficitului în ţinta de 2,97% din PIB este realizată, la rectificare, în condiţiile unei revizuiri ascendente, cel mai probabil excesive, a nivelului PIB nominal.

Consiliul fiscal a publicat Opinia cu privire la proiectul de rectificare a bugetului general consolidat pe anul 2018 şi Raportul semestrial privind situaţia economică şi bugetar în care afirmă că primul proiect de rectificare din acest an nu respectă niciuna dintre regulile fiscale statuate de Legea Responsabilităţii Fiscal – Bugetare, cu excepţia celei referitoare la nivelul deficitului ca procent în produsul intern brut.

Astfel, plafoanele nominale aferente deficitului bugetar şi deficitului bugetar primar (instituite prin legea 269/2017) sunt depăşite cu 1,1 miliarde de lei, în condiţiile în care este prevăzută o revizuire ascendentă de proporţii atât a veniturilor totale, cu 6,4 miliarde lei, cât şi a cheltuielilor bugetare, cu 7,5 miliarde lei). Majorarea cu 37,1 miliarde de lei a PIB-ului nominal, prevăzută în proiectul rectificării bugetare, menţine, însă, deficitul la 2,97% din PIB.

Experţii apreciază, însă, drept excesiv de optimistă proiecţia de creştere economică de 5,5% în termeni reali avansată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) pentru 2018, dată fiind creşterea anuală de doar 4% înregistrată conform datelor preliminare aferente primului trimestru al anului curent şi dinamica înregistrată de principalii indicatori economici în trimestrul al doilea.