Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Care este procedura alegerii membrilor Consiliului de mediere?

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 679 din data de 6 august 2018, au fost publicate Procedurile de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere, din 29.06.2018. 

Consiliul de mediere este un organism autonom, cu personalitate juridică, de interes public, cu atribuții de reglementare și control în domeniul medierii.

Procedura stabilește, în principal, următoarele reguli:
– condițiile de participare la alegeri a mediatorilor autorizați;
– condițiile de depunere a candidaturii și procedura de validare a candidaturilor;
– procedura de validare a candidaturilor (Comisia electorală);

Alegerea membrilor Consiliului de mediere se face pe baza votului exprimat direct și secret, prin completarea unui singur buletin de vot pentru fiecare vot exprimat, depus în urnă. Urnele de vot se amplasează la locațiile stabilite ca urmare a adoptării unei hotărâri în acest sens de către Consiliul de mediere.