Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Preşedintele României a semnat recent mai multe decrete de promulgare!

Președintele României, a semnat următoarele decrete, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale:

– Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea zilei de 9 noiembrie – Ziua Limbii Ucrainene;
– Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene;
– Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 şi abrogarea alin. (2) al art. III din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006;
– Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic;
– Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
– Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional;
– Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgenţă;
– Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională-vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale;
– Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.