Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificările aduse Legii educaţiei naţionale au fost trimise spre reexaminare!

Președinte României, a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

În temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția României, republicată, formulez următoarea

CERERE DE REEXAMINARE

asupra Legii pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011.

Legea pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 vizează intervenții legislative asupra dispozițiilor ce reglementează înființarea, reorganizarea și desființarea unor formațiuni de studiu, precum și modalitățile de realizare și prezentare a rapoartelor privind starea învățământului preuniversitar și universitar. Considerăm că această lege prezintă neclarități, fiind incompletă în reglementare, ceea ce impune reexaminarea de către Parlament a conținutului normativ al acesteia.

Astfel, potrivit art. unic pct. 1 din legea supusă reexaminării, art. 61 alin. (2) al Legii nr. 1/2011 prevede: „(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în localitățile în care există cerere pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale sau lingvistice, efectivele formațiunilor de studiu se organizează, înființează și funcționează astfel: a) înființarea de noi formațiuni de studiu pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale sau lingvistice, cu efective mai mici decât minimul prevăzut de prezenta lege se poate realiza la cerere în condițiile legii; b) reorganizarea, desființarea formațiunilor de studiu pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale sau lingvistice existente, se poate realiza cu avizul conform al Ministerului Educației Naționale, Comisiei de învățământ și tineret a Consiliului Minorităților Naționale, aflat în coordonarea Departamentului de Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului și/sau al organizației minorității naționale reprezentate în Parlamentul României; c) în situații excepționale, formațiunile de preșcolari sau de elevi pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale și lingvistice pot funcționa sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea direcției pentru minorități din cadrul Ministerului Educației Naționale, pe baza unei propuneri justificate din partea consiliului de administrație al unității de învățământ sau al organizației minorității naționale reprezentate în Parlamentul României, care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1).”