Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Procedura de soluţionare a plângerilor cu privire la protecţia datelor!

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 600 din data de 13 iulie 2018, a fost publicată Procedura din 03.07.2018, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP.

Prezenta procedură urmează a fi aplicată numai în cadrul activității de soluționare a plângerilor care intră în competența compartimentului/compartimentelor de specialitate cu atribuții în acest sens, conform Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Conform procedurii, plângerile către Autoritate pot fi adresate de orice persoană vizată identificată care consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalcă prevederile legale în vigoare, în special în cazul în care reședința sa obișnuită, locul său de muncă sau presupusa încălcare se află sau, după caz, are loc pe teritoriul României.

Procedura reglementează modul de redactare, depunere, primirea plângerii de către Autoritate, modul de soluționare, termenii, ș. a., în situația în care persoana vizată consideră că operatorul îi prelucrează datele într-un mod ilegal.