Categories
Acţiunea civilă Drept civil Ştiri

ICCJ. Calculul termenului de recurs în cazul perimării

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că în analiza tardivității termenului de recurs în cazul perimării, nu are relevanță data comunicării deciziei atacate de vreme ce termenul este de 5 zile de la pronunțarea hotărârii care constată perimarea (art. 421 alin. 2 C. proc. civ.). Termenul de recurs este un termen legal imperativ, iar nerespectarea atrage decăderea din dreptul de a exercita calea de atac (art. 185 C. proc. civ.).

Decizia nr. 565 din data de 21 februarie 2018 pronunțată de Secția I civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, având ca obiect recurs perimare.