Categories
Articole Proiecte şi propuneri legislative

Acordul de mediere atestat de un avocat sau de un notar va deveni titlu executoriu

Acordul de mediere este o înţelegere totală, când părţile sub asistenţă şi cu ajutorul mediatorului au găsit soluţii pentru toate problemele ce au făcut obiectul medierii şi este parţială când părţile au găsit soluţii doar pentru unele probleme.

Acordul de mediere conţine exact înţelegerea părţilor şi modul în care acestea îşi vor duce la îndeplinire obligaţiile asumate prin acest contract. În acordul de mediere se pot stipula drepturi şi obligaţii noi, se pot modifica drepturi şi obligaţii ori se pot stinge drepturi sau obligaţii. De asemenea, poate conţine clauze contractuale potrivit dreptului comun în materia convenţiilor.

Valoarea juridică a unui acord de mediere este cea a unui contract bilateral, consensual, sinalagmatic. Părţile stabilesc o soluţie pentru un conflict/litigiu, soluţie ce constă în drepturi şi obligaţii reciproc agreate şi contractate cu bună credinţă şi în cunoştinţă de cauză.

Nici o parte nu poate fi forţată în niciun fel să agreeze o soluţie impusă în orice condiţii de către mediator, de către o altă parte sau orice alt participant la procesul de mediere. Orice soluţie concretizată în acordul de mediere trebuie să exprime în mod absolut voinţa exclusivă a părţilor, să fie explicită, să conţină suficiente date pentru ca obligaţiile asumate să poată produce efectele juridice dorite de părţi.

Potrivit ultimelor noutăţi legislative, se doreşte modificarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.

Se propropune ca acordul de mediere atestat de un avocat sau de un notar să devenă titlu executoriu, proiect de lege care a fost adoptat recent de Camera Deputaţilor. Legislaţia în vigoare prevede că numai hotărârea pronunţată de instanţă, prin care se încuviinţează înţelegerea dintre părţi, constitutie titlu executoriu.

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator a fost adoptat de Senat în octombrie 2016, dar abia ieri a primit votul favorabil din partea deputaţilor. Pentru a-şi produce efectele, proiectul trebuie promulgat de Preşedintele României şi publicat în Monitorul Oficial.

Concret, parlamentarii au decis că „acordul de mediere verificat şi atestat de către avocaţii părţilor, de către notarul public sau de către un avocat sau notar public ales de mediator cu acordul părţilor, este titlu executoriu”. Prin urmare, acordul de mediere în sine va deveni titlu executoriu, fără a mai fi nevoie ca părţile să se adreseze instanţei.

Reamintim că legislaţia în vigoare prevede că numai hotărârea pronunţată de instanţă, prin care se încuviinţează înţelegerea dintre părţi, constitutie titlu executoriu. Cu toate acestea, potrivit proiectului menţionat anterior, părţile vor avea posibilitatea, în continuare, să solicite instanţei o hotărâre cu titlu executoriu prin care înţelegerea dintre ele să fie încuviinţată, dar numai în situaţia în care dovedesc că au încercat procedura medierii, însă fără a putea ajunge la un acord.

Atragem atenţia asupra faptului că cele menţionate mai sus sunt în fază de proiect urmând a fi adoptate şi publicate în Monitorul Oficial.