Categories
Legislaţie internaţională Ştiri Transporturi

Legislaţia privind aviaţia civilă va suferi modificări!

Pe 13 decembrie 2017 (Prin Legea nr. 252, publicată în Monitorul Oficial nr. 1013 din 21 decembrie 2017)  a fost adoptată Legea pentru aderarea României la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile („Convenţia”) şi la Protocolul la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor („Protocolul”), adoptate la Cape Town în data de 16 noiembrie 2001.

Deşi legea de aderare a intrat deja în vigoare, Convenţia şi Protocolul vor intra în vigoare în România în prima zi lucrătoare după expirarea unei perioade de trei luni de la data depunerii instrumentului de aderare la depozitarul Convenţiei şi al Protocolului, Institutul Internaţional pentru Unificarea Dreptului Privat . Conform informaţiilor disponibile pe site-ul Institutului, atât Convenţia şi Protocolul vor intra în vigoare în data de 1 iulie 2018.
Convenţia a fost încheiată în scopul facilitării finanţării achiziţiei şi a utilizării echipamentelor mobile cu o valoare ridicată, de tipul corpurilor de aeronave şi a motoarelor de aeronave, prin stabilirea unor norme clare de reglementare a acestor tranzacţii şi prin constituirea unui tip de garanţii universal recunoscute şi protejate cu privire la aceste echipamente.